Home Marjolijne   Consult   Tarieven   Contact   Cursus   Route  
   
   
 Meer over Homeopathie
 
 Wat is homeopathie?
  - Potentiëren
  - Geneesmiddelen
  Kinderen
  CEASE-therapie
  Algemeen
  Nieuws
  Links
 

 

Artikelen
 
Griep
Hooikoorts
Koemelkallergie
Kinkhoest
Klachten na medicijngebruik
Koorts bij kinderen
Overgangsklachten
PMS
Problemen na vaccinatie
Tandheelkundige ingrepen
Ziekte van Lyme
Ziekte van Pfeiffer
Zwangerschap
 

 

 

 

 

 

Homeopathie


Ontstaan van Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden ontwikkelt is door de Duitse arts-apotheker Samuel Hahnemann. Door zijn intelligentie en doorzettingsvermogen was hij op jonge leeftijd al een van de meest vooraanstaande artsen van dat moment. Gefrustreerd door de onmogelijkheden zijn patiënten op een effectieve te helpen is hij gaan zoeken naar een beter geneessysteem. Door het bestuderen van aantekeningen van artsen en therapeuten die gedurende honderden jaren gedaan waren, is hij erin geslaagd de grote lijn te ontdekken in het ontstaan en de behandeling van ziekten, waardoor wetmatigheden betreffende de ontwikkeling van ziekte en gezondheid zichtbaar werden. Deze wetmatigheden heeft hij kunnen gieten in een praktisch toepasbaar systeem.

Wat is Klassieke Homeopathie?

- Een natuurlijke geneeswijze die al meer dan 200 jaar zijn waarde heeft bewezen
- Een holistische geneeswijze, niet alleen de klacht maar de gehele mens is uitgangspunt voor de behandeling
- De homeopathie werkt volgens natuurwetten, zoals het gelijksoortigheidsprincipe
- Homeopathie ziet ziekte als signaal van een verstoring van de gehele mens, zowel psychisch, emotioneel als lichamelijk
- Individualiteit; elk mens is uniek, er wordt een individueel en specifiek passend homeopathisch geneesmiddel gekozen
- Stimuleert op een milde wijze ons zelfgenezend vermogen
- Homeopathie ziet genezing als een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid. Hiermee wordt niet bedoeld het snel onderdrukken van symptomen, waardoor deze later weer terugkomen of andere klachten gaan optreden
- Klassieke Homeopathie geeft slechts één enkelvoudig geneesmiddel tegelijk
- Kan gebruikt worden voor acute en chronische of steeds terugkerende klachten
- Wordt beoefend door gedegen opgeleide homeopaten die minimaal 5 jaar een HBO-opleiding in de klassieke homeopathie hebben gevolgd, die zich jaarlijks bijscholen en geregistreerd en gecontroleerd worden door de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).

Wetten van Homeopathie
Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze dat gebruikt wordt voor het genezen van een groot aantal ziektes. Homeopathie is primair gebaseerd op twee wetten namelijk de wet van ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’ en de wet van ‘de minimale dosering’.
De eerste wet ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’ is al in de oudheid bekend en wordt teruggevonden in de werken van Hippocrates (460-377 v Chr.)

Gelijksoortigheidsprincipe
Homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidprincipe ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’. Deze manier van geneesmiddelen inzetten is totaal anders dan gebruikt wordt in het westerse medische model. In de homeopathie gaat men uit van het principe dat een stof of een geneesmiddel bij een gezond mens bepaalde symptomen kan oproepen en bij een ziek persoon met deze symptomen, deze patiënt geneest.

Minimale dosering
We genezen het beste met de kleinst mogelijke hoeveelheid. Juist die kleine prikkel die de levenskracht weer aanzet is het beste.

Onderdrukking van symptomen
Het westerse medische denkmodel gaat er vanuit dat micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen de ziekteverwekkers zijn en dienen te worden uitgeroeid wil men tot genezing komen. Niet de mens maar de ziekte wordt bij deze manier van denken behandeld.
Is er sprake van een infectie, dan wordt er antibiotica ingezet, om de bacteriën te doden. Heeft een kind eczeem, dan schrijft een arts hormoonzalf waarin corticosteroïden in zitten voor, waardoor het eczeem onderdrukt wordt. Stop je weer met deze zalf, dan komt het eczeem weer terug, omdat er aan de oorzaak niets gedaan wordt. Het kind dat eczeem heeft wordt niet behandeld, maar het eczeem dat het kind heeft wordt onderdrukt.

Zelfgenezend vermogen
Het lichaam heeft een enorm zelfgenezend vermogen. Door middel van homeopathie wordt juist dit zelfgenezend vermogen aangesproken, zodat het lichaam zelf de fysieke, emotionele en/of mentale klachten weer oplost.
Homeopathie of een homeopathisch medicijn zorgt er voor dat het immuunsysteem van het lichaam versterkt wordt.
Homeopathie bekijkt de mens als een geheel. Niet alleen de fysieke symptomen en klachten worden behandeld, maar de mens in zijn fysieke en psychische totaliteit.
Een homeopaat ziet de signalen die een lichaam afgeeft als een ingang om te kijken wat er aan de hand is met deze persoon.

Genezen op dynamisch vlak
Omdat het lichaam bij ziekte onvoldoende in staat is te reageren en het genezingsproces te beginnen, heeft de patiënt ondersteuning nodig, dus een doelgerichte energiestoot. Homeopathische middelen zijn, indien goed gekozen en toegediend, als energiedragers daartoe in staat. Want ze ondersteunen het lichaam volgens het gelijksoortigheidprincipe met de zelfde energie en dynamiek om het innerlijke evenwicht te herstellen.

Natuurlijke geneesmiddelen.
In de homeopathie worden alle middelen gebruikt die in de natuur te vinden zijn. Dit kunnen planten, mineralen of dieren zijn.

   
         
       

 

  Homeopathie Drimmelen
Kuipershoek 15
4924 BV Drimmelen
Contact
info@homeopathieschipper.nl
Tel +31(162) 68 41 57

   
       

Marjolijne Schipper © All rights reserved