Home Marjolijne   Consult   Tarieven   Contact   Cursus   Route  
   
   
 Meer over Homeopathie
 
 Wat is homeopathie?
  - Potentiëren
  - Geneesmiddelen
  Kinderen
  CEASE-therapie
  Algemeen
  Nieuws
  Links
 

 

Artikelen
 
Griep
Hooikoorts
Koemelkallergie
Kinkhoest
Klachten na medicijngebruik
Koorts bij kinderen
Overgangsklachten
PMS
Problemen na vaccinatie
Tandheelkundige ingrepen
Ziekte van Lyme
Ziekte van Pfeiffer
Zwangerschap
 

 

 

 

 

 

Consult


Wanneer naar een homeopaat?

Met homeopathie kunnen enorm veel acute klachten en chronische ziektes verholpen worden, mits de klachten nog in een omkeerbaar stadium zijn. Bij ziektes die in een te ver stadium zijn gevorderd kan een homeopaat proberen het proces te stoppen en de pijn te laten verdwijnen of te verminderen. Daarnaast kan homeopathie een sterke verbetering geven op de energiehuishouding, het slaappatroon en op het mentaal en emotioneel niveau.
Het resultaat van de behandeling is individueel, omdat voor iedereen geheel eigen factoren meespelen om tot genezing te komen.

Acute behandeling/EHBO

Bij ongelukken en trauma's is homeopathie van grote waarde om herstel te stimuleren. Homeopathie kan veel doen bij kneuzingen, verrekkingen, bloeduitstortingen, breuken, hersenschudding en zelfs bij zwaarder hersenletsel. Ook bij brandwonden, beten (voorkomen tetanus of een tekenbeet) en steken of voor het voorkomen van klachten bij het trekken van een kies kan homeopathie ingezet worden. In acute situaties kan een acuut middel voor een snelle verbetering zorgen.
Een acuut consult wordt toegespitst op de actuele situatie en vraagt een minder uitgebreid gesprek. In acute situaties blijft er frequent contact totdat de situatie duidelijk verbeterd is. Voor een acuut consult is geen uitgebreider eerste consult nodig.

Constitutionele behandeling
De meeste klachten vragen om een constitutionele behandeling. Bij chronische of steeds terugkerende klachten kan alleen een constitutionele behandeling een blijvende verbetering bewerkstelligen. Klachten die al jaren bestaan of erfelijk aanwezig zijn, kunnen niet van de ene op de andere dag verbeteren, maar het hele proces van genezing is een periode van geleidelijke verbetering, die maanden en soms jaren duurt. Een constitutionele behandeling vraagt om een uitgebreid eerste consult waarin ik zo goed mogelijk een duidelijk beeld probeer te krijgen van uw klachten en u als persoon.

Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer 1½ uur. In dit consult wil ik graag weten wat uw klachten zijn, wanneer ze zijn ontstaan en wat de omstandigheden waren waarin u verkeerde op het moment dat de klacht(en) zich voor het eerst openbaarde. Onder welke omstandigheden verbeteren of verslechteren de klachten, of komt het alleen voor in een bepaalde periode? Wat betekent deze klacht voor U? Hoe belemmeren deze symptomen uw dagelijkse leven?
Het is voor mij ook belangrijk om te weten wat de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven zijn geweest. Evenals klachten uit het verleden bespreek ik tijdens dit consult.
Al deze vragen zijn belangrijk, omdat een klassiek homeopaat de samenhang probeert te vinden. Hoe reageert u op een bepaalde gebeurtenis, waarom reageert u zo? Hoe gaat u met problemen om?
Naast een mogelijke oorzaak van uw klachten wil ik nog meer weten over uw voedselvoorkeuren, slaap, dromen, temperatuurgevoeligheid, menstruatie, transpiratie etc. Wat vindt u juist lekker om te eten en wat lust u helemaal niet. Heeft u problemen om in slaap te komen? Waar droomt u over? Heel veel vragen die duidelijk maken wie u precies bent.
Deze totaliteit is nodig om voor u het best passende homeopathische geneesmiddel uit te zoeken. Meestal krijgt u niet meteen het homeopathische geneesmiddel mee naar huis, maar na een uitvoerige analyse stuur ik u het middel binnen één week naar u toe.

Kinderen
Bij de behandeling van kinderen is het de bedoeling dat zij indien mogelijk zoveel mogelijk zelf hun verhaal doen, aangevuld met de gegevens van de ouders. Bij heel jonge kinderen zullen de ouders het verhaal moeten doen, maar het kind laat tijdens het consult zelf ook een heleboel zien.

Middelinname

Bij elke medicatie krijgt u een brief mee, waarin precies staat hoe u een middel moet innemen en waar u op moet letten. In acute situaties zult u een geneesmiddel vaker op een dag moeten gebruiken. Bij een constitutionele behandeling hangt de frequentie van inname af van de gekozen potentie.
Klassiek homeopathische middelen zijn niet onderling uitwisselbaar. Dit komt omdat zij altijd individueel worden voorgeschreven.

Vervolgconsult
Na vier tot 6 weken wordt u terug verwacht voor een vervolgconsult. Dit consult neemt ongeveer drie kwartier tot een uur in beslag. In dit consult bekijk ik of het homeopathische geneesmiddel op de juiste manier heeft gewerkt, het herhaald moet worden, dat een ander geneesmiddel moet worden gegeven of dat er even helemaal niets hoeft te worden gedaan als u middel nog steeds werkt.
Voor mij is het heel belangrijk dat u in de tussenliggende tijd goed bij houdt wat er met u is gebeurt, hoe heeft u zich gevoeld, zijn er oude klachten naar boven gekomen etc.
In de vervolgconsulten zal ik verschillende lagen behandelen als die aanwezig zijn, evenals de erfelijke constitutie. Ook is het mogelijk om in de vervolgconsulten de psychische problematiek verder uit te diepen.
Naar mate de behandeling vordert en de gezondheid dit toelaat, zal de periode tussen de vervolgconsulten groter worden.

Behandelingsduur
Voor de duur van de behandeling zijn geen vaste richtlijnen te geven.
De duur van de behandeling hangt af van een aantal factoren zoals uw vitaliteit, hoe lang u al klachten heeft, en de zwaarte van het ziekteproces. Bij acute klachten van vitale patiënten kan de genezing binnen enkele uren (soms minuten) duren. Vitale patiënten zoals kinderen genezen doorgaans ook sneller dan volwassenen.
Bij chronische klachten die al jaren bestaan of erfelijke aandoeningen (allergie etc.) duurt de behandeling een aantal maanden en soms zelfs jaren.
 
Vervolgconsulten zijn nodig indien u nog niet volledig bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering.

Beginwerking
Na het innemen van een homeopathisch geneesmiddel kan het voorkomen dat er eerst een verergering van de klachten optreden. Vaak is dit een aanwijzing dat u het juiste middel heeft gekregen. Op dat moment overtreft het homeopatische middel qua prikkel de ziekte in uw lichaam en dat kan een toename van de klachten geven. Ze verdwijnen doorgaans snel, vaak binnen 3 dagen. Ook kan het voorkomen dat u na het homeopatische middel uitscheidingsreacties gaat krijgen zoals bijvoorbeeld: meer plassen, zweten, verkouden worden, veel huilen en voor vrouwen onder andere witte vloed. Vaak dient het de voorkeur deze niet te bestrijden. Bij twijfel kunt u mij bellen.

Ook kunnen tijdens de behandeling klachten terugkomen die u vroeger wel eens heeft gehad. Dit kan in principe als een gunstig verloop van de therapie worden beschouwd. Het is onverstandig om deze klachten te onderdrukken met homeopatische of reguliere middelen. 
Als voorbeeld: stel, u heeft als kind geleden aan eczeem en dat eczeem is teruggedrongen door middel van zalfjes of andere preparaten. Later ontwikkelt u Caraklachten (astma, bronchitis etc.) (de link tussen huidklachten en astma is ook regulier gelegd). U gaat met uw astmaklachten naar de homeopaat en deze geeft u een middel. De astma vermindert of verdwijnt en u ontwikkelt wederom huidklachten. Dit wijst vaak op een genezingsreactie en het is beslist onverstandig om de huiduitslag weg te smeren. 

   
         
       

 

  Homeopathie Drimmelen
Kuipershoek 15
4924 BV Drimmelen
Contact
info@homeopathieschipper.nl
Tel +31(162) 68 41 57

   
       

Marjolijne Schipper © All rights reserved